پروفیل های آلومینیوم لوله

نمایش یک نتیجه

  • پروفیل آلومینیوم لوله

    پروفیل آلومینیومی لوله گروه صنعتی میهن آلومینیوم غدیرسازنده انواع قالبهای اکستروژن وتولید کننده انواع پروفیل های آلومینیومی سالهاست درحال توسعه ونوآوری درصنعت آلومینیوم است، یکی از تـولیـدات کارخانـه میهـن آلـومینیـوم غـدیـر تـولید وسـاخت پـروفیل لوله آلـومینیـومـی میبـاشـد. کاربرد های پروفیل لوله آلومینیومی: پروفیل لوله آلومینیومی یکی از پرکاربردترین پروفیلها میباشد که در بیشتر صنایع  مورد…