پروفیل های عمومی (بازاری):
پروفیل آلومینیوم جنرال به پروفیل آلومینیوم عمومی نیز گفته می شود. شکل بخش ساده یا مشابهی دارد. انواع مختلفی مانند گوشه، لوله ، میله ، پروفیل U و غیره وجود دارد که بیشتر آنها در ساخت و سازهای غیرنظامی و دکوراسیون استفاده می شود.

تجهیزات صنعتی به ما اجازه می دهد تا پروفایل های پیشرفته و دقیق را بر اساس نقشه های مشتری توسعه دهیم .

هیچ محصولی یافت نشد.