شرکت میهن آلومینیوم غدیر دارای واحد قالب سازی مجرب و مجهز با تمامی تکنولوژی های روز دنیا است.

 شرکت میهن آلومینیوم غدیر تمامی مقاطعی که فرآیند تولید آنهارا انجام می‌دهد قالب های آن محصولات ساخت همین شرکت میباشد.

عمده ترین عاملی که باعث پیشرفت شرکت میهن آلومینیوم غدیر در فرآیند اکسترود شده است واحد قالبسازی مستقل همین شرکت است.

قالب سازی اکستروژن

در واحد قالبسازی اولین فرایندی که برای ساخت یک قالب اکستروژن نیاز است انجام شود ابتدا تهیه فولاد مناسب است،

 شرکت میهن آلومینیوم غدیر از فولاد های اکراین و آساب سوئد و فولاد های آلمانی با آلیاژ های ۲۳۴۴ استفاده مینماید.

فولاد قالب سازی اکستروژن
طراحی و مهندسی قالب

مرحله بعدی نیز نقشه کشی آن مقطع است، لازم به ذکر است که شرکت میهن آلومینیوم غدیر دارای واحد نقشه کشی مجهز و به روزی است.

 پس از طراحی نقشه مقطع مورد نظر نقشه به واحد قالبسازی ارائه داده می‌شود، این واحد پس از برسی نقشه اندازه فولاد مورد نظر که در نقشه قید گردیده است اعم از قطر فولاد و یا قد آن بریده میشود، سپس فولاد آماده شده، برای ساخت قالب آماده میگردد.

فرز cnc

در مرحله بعد نیز، فولا مورد نظر ماشین کاری شده و سایز میگردد.

پس از سایز کردن قالب، نوبت به تراش فرز CNC برای ایجاد حفره های مواد خور یا بیرینگ می‌رسد. لازم به زکر است که شرکت میهن آلومینیوم غدیر دارای ۳ دستگاه فول اتوماتیک CNC نیز میباشد.