شرکت میهن آلومینیوم غدیر فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ درزمینه طراحی و ساخت قالب های آلومینیوم

 تعدادی نیرو محدود آغاز نمود. این گروه در ابتدا دارای سه نوع خدمات  پرس اکستروژن، خط آنادایز و خط رنگ بود. 

پرس اکستروژن : تولید پروفیل آلومینیوم به وسیله دستگاه پرس اکستروژن تولید می شود.

پرس اکستروژن با نیروی هیدرولیک ، بیلت آلومینیوم را به پروفیل آلومینیوم تبدیل میکنند.

 

عکس تاریخچه 2

خط آنادایز : آنودایزینگ آلومینیوم یک روش پسیواسیون الکتروشیمیایی است که به کمک آن لایه

 سطحی آلومینیوم به یک لایه اکسید آلومینیوم تبدیل می شود.

خط رنگ : یکی از روش های رنگ پروفیل استفاده از ترکیبات پلیمری به صورت پاشش پودر

 های پلی استر و اپوکسی و پلی استر به روش الکترواستاتیک بر روی سطح و فرآوری

 پودر به وسیله کوره های حرارتی در دمای ۲۰۰-۱۸۰ درجه سانتیگراد می باشد.