آشنایی با نمای خشک

سطح مشترک روی بنای ساختمان با محوطه بیرون را نما می نامند. نمای خشک که نوعی از سیستم بنا می باشد به عنوان یکی از پر طرفداران نما هایی است که در انواع مختلف سازه ها به کار گرفته می شود. در این نوع برای متصل کردن مصالح ها از ملات استفاده نمی شود و وسایلی مانند ریل، مهره و پیچ که به تجهیزات فلزی معروف هستند، به کار گرفته می شوند. در ابتدا پیچ ها را روی دیوار قرار می دهند و با قرار دادن مصالح بر روی آن ها فضایی خالی که ما بین مصالح و دیوار به وجود می آید را توسط عایق هایی از نوع حرارتی و رطوبتی پر می کنند.

برای تشکیل نمای خشک چه مراحلی باید طی شود

بر روی دیوار سازه باید صفحه هایی که به شکل L هستند را در راستای یک دیگر نصب کرد و سپس صفحه های عایقی باید مورد نصب کردن قرار گیرند. در چنین شرایطی می باشد که باید اقدام به قرار دادن قاب های پروفیل آلومینیوم بر روی صفحات ال کرده و به صورت عمودی به کمک میخ پرچ این کار انجام می شود. بعد از طی تمامی این مراحل نمای خشک در این قاب ها قرار داده می شوند و از باید از هر ۴ سمت درزگیری شوند.

سیستم های نمای خشک شامل چه چیز هایی می شود

عایق های از نوع گرمایشی
این کار توسط تجهیزاتی انجام می شود که به صورت مکانیکی هستند و یا به کمک چسب هایی که در زیر کار استفاده می شوند، سوار و محکم خواهند شد.

چهار چوب هایی که نقش حفاظت کننده را بازی می کنند
این چهار چوب از مقاومت خوبی در مقابل باد و زلزله برخوردار است و از جنس چوب یا فولاد می باشد و یا برای آن به تولید پروفیل آلومینیوم می پردازند.

ایجاد فضای تهی و خالی
برای به جریان در آوردن هوا در سیستم های نمای خشک یک فضای خالی ما بین نما و عایق در نظر گرفته می شود که این کار از ورود رطوبت به درون سازه جلوگیری به عمل می آورد.

مواد مورد استفاده در این نما ها
فروش پروفیل آلومینیوم به صورت ورقه، صفحه های رزین که به صورت اشباع شده موجود هستند، الیاف از نوع سیلیکات کلسیم، کاشی و آجر از جمله موادی هستند که برای استفاده در نمای خشک موجود می باشند.